Φωτογραφία από video-λαρυγγοσκόπηση
Τοποθέτηση τραχειοσωλήνα με video-λαρυγγοσκόπηση
Παρωχημένος τρόπος διασωλήνωσης
Τοποθέτηση καθετήρα στη σφαγίτιδα φλέβα με υπερηχογραφική καθοδήγηση
  • Φωτογραφία από video-λαρυγγοσκόπηση
  • Τοποθέτηση τραχειοσωλήνα με video-λαρυγγοσκόπηση
  • Τοποθέτηση τραχειοσωλήνα με video-λαρυγγοσκόπηση
  • Τοποθέτηση καθετήρα στη σφαγίτιδα φλέβα με υπερηχογραφική καθοδήγηση

Αναισθησιολογική υποστήριξη

Η ποιότητα μιάς εγχείρησης εξαρτάται καθοριστικά και από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αναισθησιολογικής υποστήριξης. Πέρα από τον προφανή και αυτονόητο ρόλο του αναισθησιολόγου στην προεγχειρητική εκτίμηση (λήψη πλήρους ιστορικού, κλινική εξέταση, ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις), στην διεγχειρητική παρακολούθηση - monitoring (συνεχές ηλεκτοκαρδιογράφημα, συνεχής μέτρηση της καρδιακής παροχής και των πιέσεων των καρδιακών κοιλοτήτων, συνεχής καταγραφή του βάθους αναισθησίας, παρακολούθηση της οξεοβασικής ισορροπίας και του αερισμού των πνευμόνων μέσω του αναλυτή αερίων) και στην μετεγχειρητική αναλγησία (συνεχής ενδοφλέβια και επισκληρίδια χορήγηση αναλγητικών μέσω ειδικών ηλεκτρονικών αντλιών), ο πραγματικά σύγχρονος αναισθησιολόγος εφαρμόζει τεχνικές που μεγιστοποιούν την αασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της αναισθησίας και της εγχείρησης γενικότερα. Στην χειρουργική-αναισθησιολογική μας ομάδα λοιπόν, εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς και τα εξής:

1. Διασωλήνωση με χρήση πάντοτε video λαρυγγοσκοπίου και ινο-οπτικού βρογχοσκοπίου (fiberoptic intubation). Το ασύγκριτο πλεονέκτημα των τεχνικών αυτών, σε αντίθεση με το παραδοσιακό ογκώδες, μεταλλικό, άκαμπτο και πολύ συχνά τραυματικό λαρυγγοσκόπιο, είναι ότι η διασωλήνωση επιτυγχάνεται χωρίς εφαρμογή πίεσης και τάσης στα οστά και στους μύς του προσώπου και της κάτω γνάθου, χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού των δοντιών, της γλώσσας και κυρίως του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών του ασθενή. Με την video λαρυγγοσκόπηση και την ινο-οπτική βρογχοσκόπηση δεν εφαρμόζεται καμία απολύτως τάση στην κεφαλή, στην γνάθο και στον λάρυγγα. Αντίθετα, οι φωνητικές χορδές και η είσοδος της τραχείας γίνονται άμεσα ορατές με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι ώστε η είσοδος του τραχειοσωλήνα στην σωστή του θέση να γίνεται με μέγιστη ακρίβεια, αλλά και ταχύτητα. Αποτέλεσμα της τεχνικής αυτής, είναι ότι οι ασθενείς μας μετά την εγχείρηση δεν ταλαιπωρούνται από πόνο στον λαιμό, ή στην κατάποση, αλλά ούτε παρουσιάζουν βραχνάδα στην φωνή από τραυματισμό των φωνητικών χορδών, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει με το μεταλλικό τραυματικό παραδοσιακό λαρυγγοσκόπιο. Τονίζεται ότι οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς και όχι μόνο σε εκείνους με την λεγόμενη «δύσκολη διασωλήνωση».

2. Υπερηχογραφική καθοδήγηση. Σε μεγάλες εγχειρήσεις πρέπει πάντοτε να τοποθετούνται ειδικοί φλεβικοί καθετήρες σε μεγάλες φλέβες, κυρίως στον λαιμό (έσω σφαγίτιδα φλέβα), οι οποίες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην καρωτίδα. Παραδοσιακά, η τεχνική της τοποθέτησης τέτοιων ειδικών φλεβοκαθετήρων βασίζεται στην «εμπειρία του γιατρού». Το πρακτικό αποτέλεσμα πολλές φορές μπορεί να είναι τραυματισμός της καρωτίδας, ή και της ίδιας της σφαγίτιδας φλέβας με αποτέλεσμα την αιμορραγία, καθώς και τραυματισμός της κορυφής του πνεύμονα με την εμφάνιση μιάς επικίνδυνης για την ζωή του ασθενούς επιπλοκής (πνευμοθώρακας). Γιά τους λόγους αυτούς, στην ομάδα μας, εδώ και χρόνια, έχουμε προχωρήσει στην τοποθέτηση τέτοιων φλεβοκαθετήρων πάντοτε με την χρήση υπερήχων (ultrasound). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εισαγωγή του φλεβοκαθετήρα υπό άμεση και συνεχή όραση της πορείας του καθετήρα εντός της φλέβας, ακριβέστατη ταυτοποίηση της γειτονικής καρωτίδας, αλλά και του πνεύμονα, ώστε με κάθε ακρίβεια να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή μαζί τους. Με την τεχνική αυτή έχουμε εξαφανίσει στο μηδέν όλες τις επιπλοκές που σχετίζονται με την εισαγωγή φλεβοκαθετήρων.

3. Σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις εφαρμόζουμε συνδυασμένη αναισθησία (multimodal anesthesia), δηλαδή τόσο γενική αναισθησία, όσο και περιοχική. Το πλεονέκτημά της ειναι το εξής: Η περιοχική αναισθησία (στην συγκεκριμένη περιοχή της εγχείρησης) εξασφαλίζει πολύ μικρότερες ανάγκες και ποσότητες γενικών αναισθητικών, ώστε ο ασθενής να ξυπνάει ευκολότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα, ακόμα και μετά από πολύωρη εγχείρηση, και μάλιστα χωρίς να πονάει στο σημείο της τομής. Η συνδυασμένη αναισθησία πλεονεκτεί σημαντικά έναντι της κάθε μιάς χωριστά απο πλευράς ποιότητας, ασφάλειας και πληρότητας. Η περιοχική αναισθησία περιλαμβάνει blocks νευρικών στελεχών, ή τοποθέτηση επισκληριδίου καθετήρα, ανάλογα με την ακριβή περιοχή της εγχείρησης. Φυσικά, όπως και με τους φλεβοκαθετήρες, η τοποθέτηση επισκληριδίου καθετήρα, αλλά και τα νευρικά blocks γίνονται υπό άμεση και συνεχή παρακολούθηση υπερήχων, ώστε να μηδενίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα ερεθισμού ή τραυματισμού γειτονικών νεύρων.