Σχηματική απεικόνιση ενδογαστρικού ασκού

Ενδογαστρικός ασκός

Είναι μια επέμβαση που δεν χρειάζεται εγχείρηση και συνίσταται στην εισαγωγή ενός ασκού (μπαλονιού) στο στομάχι με την μέθοδο της γαστροσκόπησης. Δέν χρειάζεται καθόλου παραμονή στο νοσοκομείο. Η ύπαρξη ενός φουσκωμένου ασκού (μπαλονιού) στο στομάχι δεν αφήνει πολύ χώρο διαθέσιμο για να γεμίσει με φαγητό. Επίσης δίνει ένα αίσθημα πληρότητας (φουσκώματος) στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να μπορεί να καταναλώσει μικρή μόνο ποσότητα φαγητού. Έτσι, η μειωμένη πρόσληψη φαγητού οδηγεί σε μείωση του βάρους.

Στην πράξη όμως, ο ενδογαστρικός ασκός οδηγεί σε σχετικά μικρές μειώσεις του βάρους. Στους περισσότερους υπέρβαρους φέρνει απώλεια βάρους συγκρίσιμη με τις συνηθισμένες μέτριες δίαιτες. Το μεγάλο μειονέκτημα όμως της μεθόδου αυτής είναι ότι η παραμονή του ασκού στο στομάχι δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, διότι δημιουργεί υπερβολική υπερπλασία (υπερτροφία) του τοιχώματος του στομάχου. Η απαραίτητη και ιατρικά επιβεβλημένη λοιπόν αφαίρεση του ασκού σε έξι μήνες δυστυχώς οδηγεί την πολύ μεγάλη πλειονότητα των ασθενών στο να ξαναπάρουν το βάρος που έχασαν.

Ο ενδογαστρικός ασκός δεν θεωρείται σήμερα οτι προσφέρει ικανοποιητική (σε μείωση βάρους) και οριστική (σε διάρκεια) λύση στο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Κατά κανόνα ενδείκνυται όταν η απώλεια βάρους που χρειάζεται είναι μικρή (κάτω απο 10 κιλά). Πολλές φορές η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και σαν προσωρινό βήμα πρίιν από μία εγχείρηση παχυσαρκίας.