Σύγχρονη τεχνολογία ηπατεκτομής
Διεγχειρητικό υπερηχογράφημα
Ηπατεκτομή
  • Σύγχρονη τεχνολογία ηπατεκτομής
  • Διεγχειρητικό υπερηχογράφημα
  • Ηπατεκτομή

Ηπατεκτομή

Κάποτε η αφαίρεση ενός μέρους του ήπατος ήταν σχεδόν απαγορευτική, κυρίως λόγω της αιμορραγίας που προκαλούσε, αλλά και των πολλών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Σήμερα η ηπατεκτομή είναι ασφαλής και αποτελεσματική εγχείρηση, διότι οι πρόοδοι της τεχνολογίας είναι τεράστιες και διότι έχει πλέον αναπτυχθεί εξειδικευμένη τεχνική και εμπειρία στην χειρουργική του ήπατος. Κατ’αρχήν είναι πολύ ασφαλές να αφαιρεθεί, εάν χρειάζεται, μέχρι και το 60% του ήπατος, με την προϋπόθεση οτι το υπόλοιπο 40% είναι φυσιολογικό. Σήμερα χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές, όπως την CUSA (Cavitron UltraSonic Aspirator), ή την εφαρμογή ραδιοκυμάτων (Radiofrequency Ablation Probes) που μας επιτρέπουν να κάνουμε μεγάλες ηπατεκτομές με ελάχιστη απώλεια αίματος. Πάντοτε εφαρμόζουμε το Διεγχειρητικό Υπερηχογράφημα (Intraoperative Ultrasound), μία τεχνική που εντοπίζει τις μεταστατικές εστίες με ακρίβεια μεγαλύτερη ακόμα και από την μαγνητική τομογραφία, αλλά καθοδηγεί και την ηπατεκτομή, ώστε να είναι βέβαιο ότι αφαιρούνται όλες οι μεταστάσεις με υγιή όρια. Η ηπατεκτομή είναι σήμερα ασφαλής και η μοναδική μέθοδος που μπορεί να εκριζώσει τις μεταστάσεις και να προσφέρει ρεαλιστικές πιθανότητες μακροπρόθεσμης θεραπείας.