Λαπαροσκοπική Κολεκτομή

Παραδοσιακά, η αφαίρεση μέρους του παχέος εντέρου (κολεκτομή) γίνεται με μία μεγάλη τομή στην μέση της κοιλιάς. Κατά την εγχείρηση αυτή, γίνονται πολλοί και μεγάλοι χειρισμοί και στο υπόλοιπο έντερο με αποτέλεσμα αυτό να αδρανεί μετεγχειρητικά και έτσι η εντερική λειτουργία να επανέρχεται σχετικά αργότερα. Επίσης, λόγω του μεγέθους της τομής, ο μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να είναι σημαντικός και η συνολική φυσική αποκατάσταση του ασθενούς να καθυστερήσει.

Σήμερα μία κολεκτομή γίνεται λαπαροσκοπικά, ή ρομποτικά. Αυτό επιτυγχάνεται με 4-5 πολύ μικρές τομές και όλοι οι ενδοκοιλιακοί χειρισμοί για την κινητοποίηση, την αφαίρεση του εντέρου που πρέπει και την ένωση των δύο άκρων γίνονται χωρίς καθόλου να επηρεάζονται τα γύρω όργανα και ιδιαίτερα το υπόλοιπο έντερο. Έτσι η λειτουργία του εντέρου επανέρχεται συντομότερα, όπως και η λήψη τροφής μετεγχειρητικά. Οι μικρές τομές, σε αντίθεση με την μία μεγάλη, έχουν αποτέλεσμα τον ασύγκριτα λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και άρα την πολύ γρηγορότερη συνολική αποκατάσταση. Συνήθως η νοσηλεία δέν υπερβαίνει τις δύο, ή το πολύ τις τρεiς ημέρες. Επιπρόσθετα όμως, υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα:

1. Λόγω της πολύ μεγάλης μεγέθυνσης που προσφέρει η λαπαροσκοπική κάμερα, οι χειρουργικοί χειρισμοί έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ιστοί, τόσο του παχέος εντέρου, όσο και των γύρω οργάνων, διακρίνονται ευκρινέστερα. Αυτό συντελεί στην ασφαλέστερη διενέργεια της εγχείρησης.

2. Η μεγάλη αυτή ακρίβεια των κινήσεων φέρνει και πολύ μικρότερη πιθανή αιμορραγία.

3. Η ευκρίνεια και η ακρίβεια βοηθεί στην αναγνώριση και διατήρηση των νεύρων στο βάθος της πυέλου, με αποτέλεσμα την διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας μετεγχειρητικά.

4. Η μεγάλη μεγέθυνση που προσφέρει η λαπαροσκοπική κάμερα στο βάθος της πυέλου προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα διατήρησης του σφιγκτήρα και άρα αποφυγής της κολοστομίας (της λεγόμενης “παρά φύσιν έδρας”). Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ασθενείς με όγκους χαμηλά στο ορθό, κοντά στον πρωκτό.

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής γίνονται ακόμα πιo φανερά με την ρομποτική τεχνική.