Ηπατικές μεταστάσεις – Κεντρική Ηπατεκτομή

Ασθενής 45 ετών εμφάνισε καρκίνο του ορθού με σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις, οι οποίες ήταν γειτονικές μεταξύ τους και εντοπίζονταν στο κεντρικό μέρος του ήπατος. Ο χειρουργός που έκανε την αφαίρεση του καρκίνου του ορθού, δεν αφαίρεσε και τις ηπατικές μεταστάσεις κατά την διάρκεια της πρώτης εγχείρησης. Έτσι, 5 μήνες αργότερα, ο ασθενής υπεβλήθη σε κεντρική ηπατεκτομή και παρέμεινε ελεύθερος από νόσο για 8 χρόνια.

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία

Μεταστάσεις στο ήπαρ

Ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου

Μετεγχειρητική αξονική τομογραφία

Σχήμα ήπατος μετά από ηπατεκτομή

Φαίνεται το σχήμα του ήπατος μετά την ηπατεκτομή.