Καρκίνος του παγκρέατος - Αφαίρεση και αντικατάσταση διηθημένης πυλαίας φλέβας –
Ριζική αφαίρεση «ανεγχείρητου» όγκου

Ασθενής 62 ετών διαγνώστηκε να πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος διηθούσε την πυλαία φλέβα, όπως φάνηκε σε αξονική και μαγνητική τομογραφία. Επισκέφθηκε πολλούς χειρουργούς σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Όλοι θεώρησαν τον όγκο του ανεγχείρητο. Πράγματι, όταν ο όγκος διηθεί την πυλαία φλέβα ή την άνω μεσεντέριο φλέβα, γενικά οι χειρουργοί στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό τον θεωρούν ανεγχείρητο. Η διήθηση της πυλαίας φλέβας είναι ο συχνότερος λόγος για τον οποίο οι όγκοι του παγκρέατος κρίνονται ανεγχείρητοι. Στην πραγματικότητα όμως αυτό μπορεί να μην είναι έτσι.

Στον συγκεκριμένο ασθενή έγινε αφαίρεση της κεφαλής του παγκρέατος (εγχείρηση Whipple) μαζί με το διηθημένο τμήμα της πυλαίας φλέβας, το οποίο αντικαταστάθηκε με άλλη φλέβα του ίδιου του ασθενή. Έτσι, ο καρκίνος αφαιρέθηκε ολοσχερώς, και ο ασθενής έγινε ελεύθερος νόσου. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πάρα πολύ λίγα νοσοκομεία της Αμερικής και σε ακόμα λιγότερα της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα δεν είναι γνωστή σχεδόν καθόλου. Εμείς την έχουμε εφαρμόσει πολλές φορές και έχουμε επιτύχει ριζικές, θεραπευτικές εκτομές σε όγκους που από άλλους προηγουμένως είχαν θεωρηθεί ανεγχείρητοι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η αφαίρεση της διηθημένης από παγκρεατικό καρκίνο πυλαίας φλέβας είναι μία πολύ δύσκολη και απαιτητική εγχείρηση, με πάρα πολλές σημαντικότατες τεχνικές λεπτομέρειες. Γιά τους λόγους αυτούς άλλωστε μπορεί να εφαρμοστεί μόνον από πολύ λίγους χειρουργούς παγκοσμίως. Αξίζει όμως να εφαρμόζεται γιατί δημιουργεί την κρισιμότατη διαφορά μεταξύ απαλλαγής ή όχι από έναν θανατηφόρο κακοήθη όγκο. .

Διηθημένο τμήμα πυλαίας φλέβας
από καρκίνο παγκρέατος

Διηθημένο τμήμα πυλαίας φλέβας από καρκίνο παγκρέατος

Φαίνεται όλη η πυλαία φλέβα, το κομμένο τμήμα του παγκρέατος και το τμήμα της φλέβας που διηθείται από τον όγκο.

Τμήμα πυλαίας που πρόκειται
να αφαιρεθεί

Τμήμα πυλαίας που πρόκειται να αφαιρεθεί

Το τμήμα της πυλαίας φλέβας που αφαιρέθηκε μαζί με τον όγκο του παγκρέατος.

Μόσχευμα αντικατάστασης αφαιρεθείσης πυλαίας

Μόσχευμα αντικατάστασης αφαιρεθείσης πυλαίας

Το μόσχευμα που αντικατέστησε το τμήμα της πυλαίας φλέβας που αφαιρέθηκε και η νέα μορφή της πυλαίας φλέβας.