Terms of Use (in greek language)

Καλώς ήλθατε στη διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, ιδιοκτησίας του χειρουργού ιατρού Γρηγορίου Γ. Τσιώτου. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πύλη, διαθέσιμη μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Διαδικτύου) την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοσδήποτε με τρόπο συνεπή και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή αυτή πύλη συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους Όρους Χρήσης, σαν να είχατε υπογράψει σχετική συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, οφείλετε να μην περιηγηθείτε και να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών της, σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας ως επισκέπτη ή χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι ως επισκέπτης ή χρήστης οφείλετε να ελέγχετε το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση και ασφαλή και νόμιμη χρήση.

Επεξήγηση Ορισμών

Περιεχόμενα

 1. Πρόσβαση
 2. Διαθεσιμότητα
 3. Άδεια χρήσης
  • 3.1. Ειδικότεροι όροι
 4. Ανήλικοι χρήστες
 5. Ευθύνες και αποζημιώσεις
  • 5.1. Όσον αφορά τα στοιχεία
  • 5.2. Όσον αφορά την παροχή των στοιχείων
 6. Χρήση περιεχομένου
 7. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Links)
 8. Λήψη-φόρτωση αρχείων
 9. Συμπεριφορά χρήστη
 10. Προσωπικά δεδομένα
 11. Κυρώσεις
 12. Παράρτημα εξειδικευμένων άρθρων
  • 12.1. Η παρούσα διαδικτυακή πύλη δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές
  • 12.2. Η παρούσα διαδικτυακή πύλη δεν υποκαθιστά την ιατρική εξέταση και θεραπεία
 13. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία
 14. Μεταβατικές διατάξεις
 15. Ισχύς των όρων χρήσης και των τροποποιήσεών τους

1. Πρόσβαση

Ο δικαιούχος δημιούργησε και λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr για την παροχή online πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς· δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της διαδικτυακής πύλης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του δικαιούχου.

2. Διαθεσιμότητα

Ο επισκέπτης-χρήστης αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο δεν ανήκει ούτε ελέγχεται από οποιοδήποτε οργανισμό, εταιρεία, νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ως εκ τούτου, η διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη ή οποιοδήποτε από τους διακομιστές ή τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr ανά πάσα στιγμή. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε καλόπιστη προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πύλη της και όλοι οι servers ή υπηρεσίες της είναι διαθέσιμα όσο το δυνατόν ευρύτερα και με την ελάχιστη δυνατή διακοπή των υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανώτερης βίας.

Οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης παρέχονται «ως έχουν». Κατά καιρούς, οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να επηρεάζονται από βλάβες, εργασίες συντήρησης ή περιστάσεις που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ποιότητα, τη λειτουργικότητα, τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση της τοποθεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου αυτών. Στον δικαιούχο ανήκει το δικαίωμα αλλαγής, αναστολής ή αφαίρεσης περιεχομένου από τις τοποθεσίες της διαδικτυακής πύλης, αναστολής της εγγραφής ή της πρόσβασης σας στην τοποθεσία ή διακοπής οποιασδήποτε τοποθεσίας ή λειτουργίας τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται στους επισκέπτες ή χρήστες να προκαλούν βλάβες, να παρεμβαίνουν ή να διακόπτουν την πρόσβαση στην τοποθεσία αυτή ή στο περιεχόμενό της ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργικότητα ή να παρεμποδίσει στην πρόσβαση κάποιου άλλου προσώπου στην τοποθεσία ή στο περιεχόμενό της.

3. Άδεια χρήσης

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών (εξαίρεση αποτελούν τα εκ των ανωτέρω σαφώς σημαινόμενα ως πνευματική ιδιοκτησία τρίτων). Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, «φόρτωσης», μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, επίδειξη, εκμετάλλευση κ.λπ., και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης για την προέλευσής του από τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, ώστε να μη θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr.

   • 3.1. Ειδικότεροι όροι

    Ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, την διαδικτυακή πύλη και τις πληροφορίες, κείμενα, εικόνες και/ή άλλα έργα που βλέπει, διαβάζει, ακούει ή με κάθε άλλο τρόπο παρακολουθεί στη διαδικτυακή πύλη (μεμονωμένα ή συλλογικά, το «Περιεχόμενο») μόνο για μη εμπορικούς (προσωπικούς) σκοπούς. Η άδεια που έχει ο χρήστης να χρησιμοποιεί τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται κατωτέρω.

    Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιοδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από την ελληνική νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του δικαιούχου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η χρήση υλικού από τα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στον ιστότοπο αυτό, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση του δικαιούχου. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή πύλη.

  4. Ανήλικοι χρήστες

  Επισκέπτες ή χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται μην συνεχίσουν τη χρήση.

  5. Ευθύνες και αποζημιώσεις

   • 5.1. Όσον αφορά τα στοιχεία

    Τα "στοιχεία" (τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη) έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Ο δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, από οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών αποφασίσει και πραγματοποιήσει ο χρήστης. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας και κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τη δημιουργία, συντήρηση και δημοσίευση του διαδικτυακού τόπου ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της διαδικτυακής πύλης, στις οποίες προβαίνει με δική του ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων του ιστοτόπου αυτού ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτό. Επίσης, η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του ιστοτόπου από την πλοήγησή του σε αυτό ή από την αδυναμία χρήσης αυτού, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

   • 5.2. Όσον αφορά την παροχή των στοιχείων

    Ούτε ο δικαιούχος ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον διαδικτυακό τόπο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr και το περιεχόμενο του, εξαιτίας και του πολύ μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται άμεσα· επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών-χρηστών. Επίσης ο δικαιούχος καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον Διαδικτυακό Τόπο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, δεν εγγυώνται ότι ο εν λόγω Διαδικτυακός Τόπος ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη προς την οποία παρέχεται σύνδεσμος (link) ή οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα.

    H ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τη συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», (hyperlinks) ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με αυτήν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 • 6. Χρήση περιεχομένου

  Ο επισκέπτης - χρήστης έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή τη διαδικτυακή πύλη αλλά μπορεί να διαβάσει, να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο («περιεχόμενο») μόνο για προσωπική του, μη εμπορική χρήση. Δεν έχει το δικαίωμα να διανείμει, τροποποιήσει, μεταβιβάσει, επαναχρησιμοποιήσει, αναμεταδώσει ή να κάνει χρήση του περιεχομένου (όλου ή μέρους) για εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου. Οφείλει να διατηρεί και να αναπαράγει όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνει φόρτωση (download). Πρέπει να θεωρήσει πως οτιδήποτε βλέπει ή διαβάζει σε αυτή τη διαδικτυακή πύλη προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιούχου, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού τόπου.

  Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου εκ μέρους του χρήστη δεν θα αποτελέσει παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν χορηγείται ούτε παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου, της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr ή άλλου τρίτου.

  7. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Links)

  Η διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων ο δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι της διαδικτυακής πύλης σε ιστοσελίδες τρίτων ή πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις, θα βγείτε από τη διαδικτυακή πύλη. Η χρήση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί ούτε υπονοεί την έγκριση, χορηγία ή σύσταση του τρίτου μέρους, με το τρίτο web site, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει τις συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες/ διαδικτυακές πύλες θα εξέλθει από τη διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, και θα υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε εκείνες τις ιστοσελίδες.

  Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα του περιεχομένου που υπάρχει σε ιστοσελίδες τρίτων και που μπορεί να οδηγηθεί ο χρήστης με τη μετακίνηση από τη διαδικτυακή πύλη της. Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από ιστοσελίδες τρίτων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, πληροφορίες, αρχεία, κλπ, γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

  8. Λήψη-φόρτωση αρχείων

  Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν μπορεί και δεν εγγυάται ούτε διαβεβαιώνει ότι τα διαθέσιμα για λήψη (download) μέσω της Διαδικτυακής πύλης θα είναι απαλλαγμένα επιρροών από ιούς λογισμικού ή άλλους επιβλαβείς κώδικες, αρχεία ή προγράμματα.

  9. Συμπεριφορά χρήστη

  Εφόσον ο επισκέπτης κάνει χρήση της ιστοσελίδας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr προκύπτει τεκμήριο συμφωνίας του να χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή πύλη μόνο για νόμιμους σκοπούς. Συμφωνεί να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Διαδικτυακής πύλης, να καθιστά το χώρο απρόσιτο σε άλλους ή να προκαλέσει ζημιά στην Διαδικτυακή πύλη ή το Περιεχόμενό της. Συμφωνεί να μην προσθέσει, αφαιρέσει, ή με άλλο τρόπο τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν προορίζεται για τον ίδιο. Συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή πύλη με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικαιώματα του δικαιούχου ή τρίτων.

  10. Προσωπικά δεδομένα

  Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγήσουν σε αυτόν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

  11. Κυρώσεις

  Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.

  12. Παράρτημα εξειδικευμένων άρθρων

   • 12.1. Η παρούσα διαδικτυακή πύλη δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

    Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, όπως είναι τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από το συντάκτη τους, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Διαδικτυακή πύλη («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

    Το περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τη συμβουλή του εξειδικευμένου ιατρού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή και μην αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε.

   • 12.2. Η παρούσα διαδικτυακή πύλη δεν υποκαθιστά την ιατρική εξέταση και θεραπεία

    Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με τον εξειδικευμένο ιατρό. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr δεν κάνει συστάσεις ούτε προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην διαδικτυακή πύλη. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την Διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την υγεία του αυτό το πράττει με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη. Επισκέπτεστε πάντα τον εξειδικευμένο ιατρό και συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του.

 • 13. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

  Η διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και προορίζεται για χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την χρήση της διαδικτυακής πύλης εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, ακόμη και αν δεν αφαιρείται από το παρόν, σε καμία όμως περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

  Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

  14. Μεταβατικές διατάξεις

  Η μη άσκηση από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια. Ο δικαιούχος (και μόνο), ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

  15. Ισχύς των όρων χρήσης και των τροποποιήσεών τους

  Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παραπάνω όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι αλλαγές καθίστανται δεσμευτικές μετά την ανάρτησή τους στην διαδικτυακή πύλη της. Ο χρήστης συμφωνεί να επανεξετάζει τακτικά τους Όρους Χρήσης της διαδικτυακής πύλης ώστε να είναι ενήμερος για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr μετά από τη δημοσίευση κάθε αναθεώρησης, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε και σε συμμόρφωση προς αυτήν.

  Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
  Ελπίζουμε να βρείτε τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr και τις υπηρεσίες που παρέχει χρήσιμες και εύκολες στη χρήση. Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν ιατρικά θέματα επικοινωνήστε με τον χειρουργό κ. Γρηγ. Τσιώτο, στα τηλ. 2106460896, κινητό 6972094230, email:info@digestive-surgery.gr. Για κάθε θέμα που αφορά την διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων (hyper-links) που δεν λειτουργούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται ή με e-mail στο: info@digestive-surgery.gr

  Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε στο κάθε e-mail εγκαίρως.