Καρκίνος Στομάχου στην οισοφαγογαστρική συμβολή – Ολική Γαστρεκτομή

Ασθενής 52 ετών άρχισε να παραπονείται ότι χορταίνει πολύ γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει όση τροφή κατανάλωνε παλιά μέχρι να χορτάσει. Επίσης εμφάνισε απώλεια βάρους και αναιμία. Η γαστροσκόπηση έδειξε μεγάλη, ανώμαλη μάζα στον θόλο του στομάχου και βιοψία απέδειξε γαστρικό καρκίνο. Η αξονική τομογραφία έδειξε ότι η μεγάλη αυτή μάζα επεκτεινόταν προς τα έξω του στομάχου μέχρι και την αορτή. Με το δεδομένο αυτό, ήταν σαφές ότι η εγχείρηση, όσο εκτεταμένη και να ήταν, δεν μπορούσε να είχε την επιθυμητή ριζικότητα, διότι δεν μπορούσε να αφαιρεθεί και το τμήμα της αορτής πάνω στον όγκο. Ο ασθενής υπεβλήθη σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία, άρχισε να τρώει περισσότερο και σε νεότερη αξονική αποδείχθηκε ότι ο όγκος είχε συρρικνωθεί πολύ. Η αορτή είχε απελευθερωθεί και ο όγκος είχε απομακρυνθεί από αυτήν. Κατά την εγχείρηση, εκτός από ολική αφαίρεση του στομάχου, έγινε και πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός όχι μόνο στους λεμφαδένες κοντά στον όγκο, αλλά και σε όλους τους λεμφαδένες πάνω και γύρω από την αορτή. Μετά την ολική αφαίρεση του στομάχου, ο οισοφάγος ενώθηκε (αναστομώθηκε) με ένα τμήμα του λεπτού εντέρου. Μετεγχειρητικά ο ασθενής εξελίχθηκε πολύ καλά και βγήκε από το νοσοκομείο σε 9 ημέρες.

Αξονική τομογραφία τη στιγμή της διάγνωσης, πριν τη χημειοθεραπεία

Πολύ μεγάλο μέγεθος καρκίνου του στομάχου με διογκωμένους λεμφαδένες

Με τα βέλη φαίνεται το μεγάλο μέγεθος του όγκου τη στιγμή της διάγνωσης.

Αξονική τομογραφία
μετά τη χημειοθεραπεία

Με τα βέλη φαίνεται η μεγάλη συρρίκνωση του όγκου μετά τη χημειοθεραπεία

Με τα βέλη φαίνεται η μεγάλη συρρίκνωση του όγκου μετά τη χημειοθεραπεία.

Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός
μέχρι και την αορτή

Ενδεδειγμένος λεμφαδενικός καθαρισμός σε εγχείρηση γαστρεκτομής

Πλήρης απογύμνωση της αορτής από τους λεμφαδένες και απολίνωση της αριστερής γαστρικής αρτηρίας κατά την έκφυσή της.

Ολική ριζική γαστρεκτομή -
Εγχειρητικό παρασκεύασμα

Ενδεδειγμένη ριζικότητα στην ολική γαστρεκτομή

Φαίνεται η ριζικότητα της εγχείρησης σε όλους τους ιστούς γύρω από το στομάχι, μαζί με τον σπλήνα.