Καρκίνος παχέος εντέρου με ηπατικές μεταστάσεις – Σύγχρονη Κολεκτομή και Ηπατεκτομή

Σε ασθενή 60 ετών διαγνώστηκε καρκίνος του δεξιού παχέος εντέρου (ανιόντος κόλου) με σύγχρονες πολλές μεταστάσεις στο ήπαρ, ιδίως στον δεξιό λοβό. Προκειμένου να υποβληθεί σε μία θεραπευτική εγχείρηση, προηγήθηκε χημειοθεραπεία (neoadjuvant chemotherapy) με αποτέλεσμα να συρρικνωθούν οι μεταστάσεις του δεξιού λοβού του ήπατος και να μείνει μόνο μία μετάσταση στον αριστερό λοβό. Κατόπιν υπεβλήθη σε δεξιά κολεκτομή και δεξιά ηπατεκτομή στην ίδια εγχείρηση. Η μονήρης μετάσταση του αριστερού λοβού αντιμετωπίστηκε με θερμοπηξία (Radiofrequenccy Ablation – RFA) κατά την διάρκεια της ίδιας εγχείρησης. Ο ασθενής παρέμεινε ελεύθερος από νόσο γιά 4,5 χρόνια.

Aρχική αξονική τομογραφία

Πολλαπλές ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου

Φαίνονται οι πολλαπλές μεταστάσεις και στους δύο λοβούς του ήπατος.

Εικόνα μετά τη χημειοθεραπεία

Μείωση ηπατικών μεταστάσεων

Φαίνεται η πολύ μεγάλη συρρίκνωση των ηπατικών μεταστάσεων μετά τη χημειοθεραπεία και πριν την ηπατεκτομή.

Εικόνα μετά τη δεξιά ηπατεκτομή

Φυσιολογικό ήπαρ μετά τη δεξιά ηπατεκτομή

Ο δεξιός λοβός του ήπατος έχει αφαιρεθεί και ο αριστερός που έμεινε έχει υπερπλασθεί και είναι υγιής, χωρίς μεταστάσεις.