Μεγάλη μονήρης ηπατική μετάσταση – Κεντρική Ηπατεκτομή

Ασθενής 64 ετών χειρουργήθηκε σε άλλο νοσοκομείο λόγω καρκίνου στο παχύ έντερο και υποβλήθηκε σε κολεκτομή. Τότε συνυπήρχε ευμεγεθέστατη μονήρης μετάσταση στο ήπαρ, η οποία δεν αφαιρέθηκε από τον πρώτο χειρουργό. Μετεγχειρητικά, υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί η μετάσταση. Τότε η ασθενής υποβλήθηκε σε κεντρική ηπατεκτομή. Παρέμεινε ελεύθερη από νόσο για 7 χρόνια.

Μεγάλη ηπατική μετάσταση
πριν από τη χημειοθεραπεία

Μεγάλη μετάσταση στο ήπαρ

Φαίνεται το μεγάλο μέγεθος της μετάστασης

Σμίκρυνση μετάστασης μετά
από τη χημειοθεραπεία

Όρια ηπατεκτομής

Φαίνονται τα όρια της ηπατεκτομής μετά τη μείωση του μεγέθους της μετάστασης.