Πολλαπλές ηπατικές μεταστάσεις – Συνδυασμένη Θεραπεία: Ηπατεκτομή, RFA

Ασθενής 42 ετών υποβλήθηκε σε κολεκτομή λόγω καρκίνου του παχέος εντέρου. Συγχρόνως είχε πολλαλές και μεγάλες μεταστάσεις στο ήπαρ. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και οι μεταστάσεις συρρικνώθηκαν σε μέγεθος. Έξι μήνες μετά την κολεκτομή, υποβλήθηκε σε δεξιά ηπατεκτομή (υπήρχαν 6 μεταστατικές εστίες στο δεξιό λοβό του ήπατος). Κατά την εγχείρηση αυτή βρέθηκαν και 3 μεταστατικές εστίες στον αριστερό λοβό του ήπατος. Λόγω της αφαίρεσης του δεξιού λοβού, δεν ήταν δυνατόν να γίνει περαιτέρω ηπατεκτομή, και έτσι οι 3 αυτές εστίες αντιμετωπίστηκαν με θερμοπηξία (Radiofrequency Ablation – RFA). Η ασθενής παρέμεινε ελεύθερη από νόσο για 3,5 χρόνια.

Πολλαπλές ηπατικές μεταστάσεις
από καρκίνο παχέος εντέρου

Φαίνονται οι επτά μεταστάσεις και το χειρουργικό όριο της δεξιάς ηπατεκτομής που σχεδιάζεται.

Φαίνεται ο μεγάλος αριθμός των μεταστάσεων και ο σχεδιασμός των ορίων της δεξιάς ηπατεκτομής.

Ήπαρ χωρίς μεταστάσεις
μετά την ηπατεκτομή

Εικόνα μετά από δεξιά ηπατεκτομή

Το ήπαρ τώρα είναι απολύτως ελεύθερο από μεταστάσεις.