Ενδοπορικό Θηλώδες Βλεννώδες Νεόπλασμα Παγκρέατος (IPMN) - Παγκρεατεκτομή

Ασθενής 50 ετών είχε εμφανίσει τρία επανειλημμένα επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας το προηγούμενο δίμηνο. Οι συνήθεις αιτίες της οξείας παγκρεατίτιδας (χολολιθίαση, κατάχρηση αλκοόλ) είχαν αποκλειστεί. Ειδικά σχεδιασμένη αξονική τομογραφία («παγκρεατικό πρωτόκολλο») αποκάλυψε ύπαρξη κυστικής εστίας 5 mm στον παγκρεατικό πόρο στο σώμα του παγκρέατος. Στην εξέλιξη της νόσου, ο παγκρεατικός πόρος εμφάνισε διάταση. Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και βιοψία απέδειξαν την ύπαρξη «Ενδοπορικού Θηλώδους Βλεννώδους Νεοπλάσματος» του παγκρέατος (Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm – IPMN). Ο ασθενής υπεβλήθη σε αφαίρεση του τμήματος του παγκρέατος αριστερά της πυλαίας φλέβας.

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία

IPMN παγκρέατος

Φαίνεται η μεγάλη διόγκωση του παγκρέατος και η διάταση του παγκρεατικού πόρου.

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία

IPMN παγκρέατος

Φαίνεται η πολύ μεγάλη διάταση του παγκρεατικού πόρου.

Εγχειρητικό παρασκεύασμα

Παγκρεατεκτομή

Φαίνεται το σώμα και η ουρά του παγκρέατος, καθώς και ο σπλήνας που αφαιρέθηκαν.