Νευροενδοκρινής Όγκος Παγκρέατος – Παγκρεατεκτομή

Ασθενής 40 ετών ανέφερε άτυπα κοιλιακά συμπτώματα (ακανόνιστο πόνο, ναυτία). Υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξε όγκο 2 cm στο πάγκρεας. Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ότι ο όγκος αυτός βρισκόταν στά όρια μεταξύ αυχένος και σώματος του παγκρέατος και σε επαφή με την πυλαία φλέβα. Η σύστασή του ήταν στερεή (δηλ. δεν ήταν κύστη) και έτσι προχωρήσαμε σε απ’ευθείας αφαίρεση χωρίς προηγούμενη βιοψία (διότι στην περίπτωση αυτή, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα της βιοψίας δεν θα άλλαζε την αναγκαιότητα της αφαίρεσης). Ο ασθενής υπεβλήθη σε παγκρεατεκτομή που αφορούσε το τμήμα του παγκρέατος από τα δεξιά της πυλαίας φλέβας (τμήμα της κεφαλής του παγκρέατος), έως και την ουρά. Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι η μάζα αυτή ήταν «Νευροενδοκρινής Όγκος» (Neuroendocrine Tumor) και έτσι ο ασθενής έχει πλήρως ιαθεί.

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία

Νευροενδοκρινής όγκος παγκρέατος

Φαίνεται ο όγκος του παγκρέατος και η διάταση του παγκρεατικού πόρου, λόγω της απόφραξης που προκαλεί.

Εγχειρητική παρασκευή παγκρέατος

Προετοιμασία παγκρεατεκτομής, παρασκευή πυλαίας φλέβας

Φαίνεται ο πλήρης διαχωρισμός του παγκρέατος από την πυλαία φλέβα, καθώς και ο όγκος του παγκρέατος.

Πλήρης κινητοποίηση παγκρέατος

Περιφερική παγκρεατεκτομή

Η κινητοποίηση του παγκρέατος έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να γίνει αφαίρεση στο όριο της κεφαλής του.

Εικόνα μετά την παγκρεατεκτομή

Πυλαία φλέβα μετά την παγκρεατεκτομή

Μετά την παγκρεατεκτομή, φαίνεται ελεύθερη όλη η πυλαία φλέβα.