Ψευδοθηλώδης Όγκος Παγκρέατος – Παγκρεατεκτομή

Νεαρή γυναίκα 17 ετών, λόγω αισθήματος βάρους στην κοιλιά, υπεβλήθη σε υπερηχογράφημα, το οποίο έδειξε μεγάλη μάζα στο αριστερό μέρος της κοιλιάς. Η ασθενής επίσης παρουσίαζε σημαντική ανωμαλία στην περίοδο, είχε υπερτρίχωση (virilism) και σχετική τραχύτητα φωνής. Η αξονική τομογραφία έδειξε τεράστιο όγκο στο σώμα του παγκρέατος, ο οποίος είχε αποφράξει την σπληνική φλέβα και είχε προξενήσει σημαντική διόγκωση του σπληνός. Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και κυτταρολογική εξέταση απέδειξαν ότι επρόκειτο γιά «Ψευδοθηλώδη Όγκο» (Pseudopapillary Tumor). Η ασθενής υπεβλήθη σε περιφερική παγκρεατεκτομή. Σημειωτέον ότι τα προβλήματα με την περίοδο, την υπερτρίχωση και την χροιά της φωνής σταδιακά αποκαταστάθηκαν πλήρως.

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία

Όγκος ουράς παγκρέατος

Μεγάλος όγκος ουράς παγκρέατος

Προεγχειρητική αξονική τομογραφία

Όγκος ουράς παγκρέατος

Μεγάλος όγκος ουράς παγκρέατος