Καρκίνος του παγκρέατος - Αφαίρεση και αντικατάσταση διηθημένης πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας – Ριζική αφαίρεση «ανεγχείρητου» όγκου

Ασθενής 60 ετών διαγνώστηκε να πάσχει από καρκίνο της κεφαλής και του αυχένος του παγκρέατος, που επεκτεινόταν και προς το σώμα του παγκρέατος. Επίσης, ήταν φανερό στην αξονική και την μαγνητική τομογραφία, καθώς και στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) ότι διηθούσε σε μεγάλη έκταση τον σπληνοπυλαίο φλεβικό άξονα ως εξής: 4 cm κατά την άνω μεσεντέριο και την πυυλαία φλέβα, και 3 cm κατά την σπληνική φλέβα στην συμβολή της με την άνω μεσεντέριο φλέβα. Ο όγκος θεωρήθηκε ανεγχείρητος σύμφωνα με τα συμβατικά κριτήρια, όπως εφαρμόζονται διεθνώς.

Κατά την εγχείρηση, έγινε πλήρης κινητοποίηση του παγκρέατος, αποκόλλλησή του από την άνω μεσεντέριο αρτηρία, ώστε τελικώς να είναι κολλημένο στις διηθημένες φλέβες (άνω μεσεντέριο, πυλαία και σπληνική). Ακολούθησε αφαίρεση του παγκρέατος μαζί με τις παραπάνω διηθημένες φλέβες και αντικατάσταση της φλέβας που αφαιρέθηκε με δακτυλιωτό μόσχευμα PTFE.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ, η τεχνική αυτή δημιουργεί την κρισιμότατη διαφορά μεταξύ της απαλλαγής ή όχι του ασθενούς από ένα θανατηφόρο όγκο. Η εκτομή της διηθημένης πυλαίας φλέβας από καρκίνο του παγκρέατος είναι ίσως η δυσκολότερη και απαιτητικότερη εγχείρηση της κοιλιάς και γίνεται σε ελάχιστα κέντρα παγκρεατικής χειρουργικής στη Αμερική και σε ακόμα λιγότερα στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, ήταν παντελώς άγνωστη. Γιά αυτό τον λόγο, όλοι αυτοί οι όγκοι θεωρούνται από την μέγιστη πλειονότητα των χειρουργών εξ ορισμού «ανεγχείρητοι».

Διηθημένο τμήμα πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας από καρκίνο παγκρέατος

Διηθημένο τμήμα πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας από καρκίνο παγκρέατος

Όγκος κεφαλής και σώματος παγκρέατος που διηθεί σε μεγάλη έκταση την άνω μεσεντέριο, πυλαία και σπληνική φλέβα. Θεωρείται συμβατικά «ανεγχείρητος».

Τμήμα πυλαίας φλέβας και άνω μεσεντερίου φλέβας που πρόκειται
να αφαιρεθεί

Τμήμα πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας που πρόκειται να αφαιρεθεί

Φαίνεται το διηθημένο τμήμα της πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας και όλο το μήκος τους που πρόκειται να αφαιρεθεί, ώστε να γίνει ριζική εκτομή του όγκου.

Μόσχευμα αντικατάστασης αφαιρεθείσης πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας

Μόσχευμα αντικατάστασης αφαιρεθείσης πυλαίας φλέβας

Μετά την αφαίρεση του μεγάλου μήκους της διηθημένης φλέβας και της ριζικής εκτομής του όγκου, η φλέβα που λείπει αντικαθίσταται με μόσχευμα.

Αφαιρεθείς όγκος κεφαλής παγκρέατος μαζί με διηθημένο τμήμα πυλαίας φλέβας

Αφαιρεθείς όγκος κεφαλής παγκρέατος μαζί με διηθημένο τμήμα πυλαίας φλέβας

Φαίνεται ο όγκος του παγκρέατος που αφαιρέθηκε ριζικά, μαζί με το τμήμα της διηθημένης από τον καρκίνο πυλαίας και άνω μεσεντερίου φλέβας.