Παχύ Έντερο

Το παχύ έντερο είναι το τμήμα εκείνο του εντέρου που βρίσκεται μετά το λεπτό έντερο. ΄Εχει μήκος 120-150 cm και βασική του λειτουργία είναι η απορρόφηση νερού από το εντερικό περιεχόμενο και έτσι η σταδιακή στερεοποίηση των κοπράνων. Εδώ θα συζητηθούν χειρουργικά νοσήματα του παχέος εντέρου, όπως η εκκολπωμάτωση και ο καρκίνος. Επίσης θα αναλυθεί η κρίσιμη σημασία των σύγχρονων τεχνικών, όπως το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία όπου και όταν χρειάζεται, η διατήρηση του σφιγκτήρα για αποφυγή κολοστομίας (“παρά φύσιν έδρας”), η ολική αφαίρεση του μεσο-ορθού, καθώς και η λαπαροσκοπική κολεκτομή.